Inloopochtend

Dagelijks de deuren open om 8.15 uur voor de inloop en kunnen de kinderen (en eventueel hun ouders/verzorgers) naar binnen komen. De leerkrachten zijn dan in de klas aanwezig en zal er op het plein geen pleinwacht zijn.


Op woensdag is het mogelijk om in de klas van uw kind(eren) te kijken waarmee zij of hij mee bezig is.


De bel gaat om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.

Als u een gesprek wilt met de leerkracht, is het altijd mogelijk om hiervoor een afspraak te maken. Dan kan de leerkracht er de tijd voor nemen. Voor schooltijd is niet zo geschikt: de leerkracht wil dan graag de leerlingen verwelkomen.