Schooltijden

IMG 1676

Wij werken met ingang van augustus 2015 met het vijf-gelijke-dagen-model. Dat houdt in dat alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 elke dag van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan. De lunchpauze duurt 30 minuten en de lestijd bedraagt 5 uur per dag. De leerlingen lunchen op school. 

De groepen 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Een schooljaar telt 940 lesuur. Omdat de groepen 1 tot en met 2 teveel uren maken, is het mogelijk om deze groepen iedere week een middag vrij te geven. Per jaar zal aan de OMR een voorstel voorgelegd worden over de invulling van het aantal lesvrije uren/dagen voor de verschillende groepen. Omdat wij in een overgangsmodel zitten, kunnen deze dagen per groep en per jaar verschillen. Dit eindigt op het moment dat het vijf-gelijke-dagen-model volledig is ingevoerd en alle leerlingen 7.520 lesuren krijgen in acht leerjaren zoals de wet voorschrijft. Wij zullen u uiteraard tijdig informeren hoe vakanties en vrije dagen vallen in een volgend schooljaar.


Maandag     groep  1 t/m 8   8.30-14.15
Dinsdag       groep  1 t/m 8   8.30-14.15
Woensdag   groep 1 t/m 8    8.30-14.15
Donderdag  groep  1 t/m 8   8.30-14.15
Vrijdag         groep  1 t/m 8    8.30-14.15
                     groepen 1 en 2    8.30-12.00

 

Inloop

Dagelijks gaan de deuren open om 8.15 uur en kunnen de kinderen (en eventueel hun ouders/verzorgers) naar binnen komen. De leerkrachten zijn dan in de klas aanwezig en zal er op het plein geen pleinwacht zijn.

Op woensdag is het mogelijk om in de klas van uw kind(eren) te kijken waarmee zij of hij mee bezig is.

De bel gaat om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.

Als u een gesprek wilt met de leerkracht, is het altijd mogelijk om hiervoor een afspraak te maken. Dan kan de leerkracht er de tijd voor nemen. Voor schooltijd is niet zo geschikt: de leerkracht wil dan graag de leerlingen verwelkomen.

Gym

De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen dagelijks spel en beweging op school. De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden op maandag- en vrijdagochtend gegeven in de sporthal tegenover de school. 

08.45 - 09.30 uur: groep 8
09.30 - 10.15 uur: groep 4/5
10.30 - 11.15 uur: groep 5/6
11.15 - 12.00 uur: groep 7 en groep 3