Praktische info

Jaarplanning 2017-2018

U ziet hier de link naar de JAARKALENDER 2017-2018. U kunt deze aanklikken om te lezen of te printen.

 

Meer over 'Jaarplanning 2017-2018'

Team

team2

Dit is ons enthousiaste team!

Meer over 'Team'

Gezonde school

IMG 0873

GEZONDE SCHOOL

Fantastisch, onze school heeft het themacertificaat Bewegen en Sport gekregen!

Onze school is officieel een Gezonde School. Naast het themacertificaat ontvangt de school een plaquette, deze hangt op de gevel bij de voordeur.

In het overzicht Gezonde scholen:

Meer over 'Gezonde school'

Schoolgids en schoolplan

Foto Tweespan

School is eigenlijk een heel bijzondere organisatie. U vertrouwt uw kostbaarste goed, uw kind(eren) aan ons toe. Samen met u willen we dat uw kind de meest optimale start in zijn leven krijgt. In de schoolgids leggen we uit hoe (en met wie) we dat doen.

Het schoolplan is het beleidsplan van ons...

Meer over 'Schoolgids en schoolplan'

Ziekmelding

Mocht uw kind ziek zijn, zou u dit dan voor schooltijd willen melden?

Telefoonnummer 0514-563303.

Als uw kind niet op school is, nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.

Meer over 'Ziekmelding'

Schooltijden

Wij werken met ingang van augustus 2015 met het vijf-gelijke-dagen-model. Dat houdt in dat alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 elke dag van 8.30 tot 14.15 uur naar school gaan. De lunchpauze duurt 30 minuten en de lestijd bedraagt 5 uur per dag. De leerlingen lunchen op school. 

In het schooljaar 2017-2018 zijn de groepen 1 en 2 (vanaf de herfstvakantie) op vrijdag om 12.00 uur vrij.

Een schooljaar telt 940 lesuur. Omdat de groepen 1 tot en met 2 teveel uren maken, is het mogelijk om deze groepen iedere week een middag vrij te...

Meer over 'Schooltijden'

Inloopochtend

Dagelijks de deuren open om 8.15 uur voor de inloop en kunnen de kinderen (en eventueel hun ouders/verzorgers) naar binnen komen. De leerkrachten zijn dan in de klas aanwezig en zal er op het plein geen pleinwacht zijn.


Op woensdag is het mogelijk om in de klas van uw kind(eren) te kijken waarmee zij of hij mee bezig is.


De bel gaat om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.

Als u een gesprek wilt met de leerkracht, is het altijd mogelijk om hiervoor een afspraak te maken. Dan kan de leerkracht er de tijd voor nemen. Voor schooltijd is...

Meer over 'Inloopochtend'

Groepsindeling

Groepsindeling tijdens schooljaar 2017-2018:

Groep 1: juf Femke van der Werf van maandag t/m vrijdag.

Groep 2: Juf Tineke Lip van maandag t/m donderdag.

Groep 2: Juf Anke Rijpkema op vrijdag.

Groep 3: Juf Theatske Hospes van maandag t/m vrijdag.

Groep 3: Juf Anita Algra op maandag t/m woensdag na haar verlof.

Groep 4: Juf Anke Rijpkema op maandag en dinsdag.

Groep 4: Juf Christine Hofman op woensdag t/m vrijdag.

Groep 5: Juf Baukje Schippers van maandag t/m vrijdag.

Groep 6: Juf Alja Risselada van maandag t/m vrijdag.

Groep 7: Juf Hendrika...

Meer over 'Groepsindeling'