Gezonde school

gezonde s

GEZONDE SCHOOL


Fantastisch, onze school heeft het themacertificaat Bewegen en Sport gekregen!


Onze school is officieel een Gezonde School. Naast het themacertificaat ontvangt de school een plaquette, deze hangt op de gevel bij de voordeur.
In het overzicht Gezonde scholen: https://mijngezondeschool.nl/zoektool
vindt u Tweespan.