Groep 6

Juf Alja staat op maandag tot en met vrijdag voor groep 6.

Minions

Minions gemaakt

We hebben deze week Minions gemaakt. En toppers van groep 6, wat zijn ze mooi geworden!

Maar wat is nou het geval... Vandaag kwamen er allemaal Minions binnen lopen. Schrik! De kids zijn veranderd in Minions. Whaaa!

Maar wat waren ze lief! Juf Alja is benieuwd wie er maandag komen. Blijven het de Minions of komen de ware toppers van groep 6 weer terug?

Fierljeppen

Fierljep clinic

Donderdag 18 mei mochten we een geweldige clinic volgen; fierljeppen in IJlst.

Wist u dat het woord fierljeppen uit het Engels komt? Letterlijk verspringen. Voor wie dacht dat het een echt Fries woord was, hebben wij u even uit de droom geholpen.

Natuurlijk mochten we zelf ook fierljeppen. Super leuk! Kinderen die elkaar aanmoedigen en er voor elkaar zijn wanneer het niet lukt. Toppers zijn het!

Concert groep 6

Muziekvoorstelling op het plein

Donderdag 11 mei hebben we een muziekvoorstelling gedaan.

Hij ging over de vuilnisboot. Op de vuilnisboot zaten piraten, zij gooiden alles over boord. Dat kan natuurlijk niet, want dan gaan de vissen dood en de natuur wordt vervuild.

(Toevallig hebben we vandaag gehoord dat een jongen van 16 jaar met een soort van stofzuiger en een groot net, het afval eruit haalt. Binnen een aantal jaar zou daardoor de helft van het afval weg moeten zijn.)

Je kon kiezen uit verschillende instrumenten; trompet, saxofoon, trombone en slagwerk. Ook was er een verteller en een burgemeester. Zij spraken het stuk aan elkaar.

De voorstelling hebben we buiten op het schoolplein gedaan en het was een groot succes!

Groetjes groep 6

Proefjes groep 6

Professoren voor één dag

Vandaag mochten we naar de proefjes trailer van de Rijks Universiteit Groningen.

We weten allemaal dat het warmer wordt op de aarde. We hebben vandaag geleerd dat het vooral gevaarlijk wordt wanneer de Zuidpool gaat smelten. Hier ligt het ijs namelijk op grond in plaats van in het water zoals bij de Noordpool.

We hebben geleerd hoe we gebruik kunnen maken van zonne-energie en welke stoffen er in zonnepanelen zitten. Zelf mochten we ook een klein exemplaartje maken en testen.

Groetjes de professoren van groep 6.

Afscheid meester Lammert

Afscheid van meester Lammert

Donderdag 6 april heeft groep 6 afscheid genomen van meester Lammert. We spelen hier een variatie op het Zweeds loopspel. Meester Lammert is drie maanden bij ons geweest en wij hopen als klas dat meester net zoveel van ons heeft geleerd als wij van hem.

Vogelwacht

 Op pad met de Vogelwacht

Wist u dat er een aantal leerlingen van De Tweespan, leerlingen met oprechte interesse voor vogels, de Vogelwacht een handje gaan helpen? Vorige week zijn de leerlingen al op pad gegaan om een aantal nestkastjes te plaatsen in de bomen rondom de school. Deze leerlingen mochten de nestkastjes via de Vogelwacht App van de Bond van Friese Vogelwachten ook nog eens in het computersysteem zetten door de bijbehorende nummers van de kastjes door te geven.

De komende weken gaan de kinderen met de Vogelwacht de nestkastjes bezoeken en kijken of ze al worden bewoond. Welke vogels zitten er in en hoeveel eieren hebben ze? Dit wordt allemaal bijgehouden op school. We schematiseren hetgeen we zien.

6

Recensies schrijven

Onze recensenten zijn druk aan het werk geweest. U leest dat de film Pietje Bell zeker een aanrader is voor zover u dat nog niet wist.

Vanochtend heeft de klas de beste recensies gekozen en dit zijn ze geworden. Top werk!

7 Toost op nieuwe jaar

Een toost op het nieuwe jaar!

De tijd vliegt! Wanneer we terugkijken op de dagen na de kerstvakantie is er alweer veel gebeurd. We hebben al veel gedaan en geleerd. We zijn begonnen met een toost op het nieuwe jaar. Helemaal gezellig!

Afscheid juf

Afscheid van juf Douwina

Ook is de tijd voorbij gevlogen voor juf Douwina, onze stagiaire die het super heeft gedaan. Fijn om twee gouden handen extra in de klas te hebben. Jammer dat je weer verder gaat juf Douwina, maar wanneer de tijd voorbij is gevlogen kan dat alleen maar een goed teken zijn. We wensen je heel veel succes met je verdere studie.

2 11

Sport en bewegen door groep 6­­­­­­­­

D.m.v. sport en bewegen tijdens en na school worden zoals velen weten onze motorische beweegvaardigheden beter. We worden fitter. Dit samen heeft een positief effect op onze hersenen.

Wanneer we fit zijn en wanneer we motorisch sterk zijn, ontstaat er een verhoogde aanmaak van zenuwcellen. De verbindingen worden beter en sterker waardoor er functionele verbindingen in de hersenen makkelijker en sneller kunnen worden gemaakt. Het is bewezen dat dit weer een effect heeft op de executieve functies. Hierbij kun je denken aan de taakgerichtheid, planning, aandacht richten op en aandacht vast kunnen houden, emotieregulatie, gedrag, werkgeheugen en zelfinzichten. Dit heeft vervolgens weer effect op de schoolprestaties. En zo is het cirkeltje weer rond. Wanneer we meer bewegingsactiviteiten doen zou dit dus een positief effect hebben op onze schoolprestaties.

Dit hebben we vandaag, woensdag 2 november, gedaan: In de hal ligt een letterveld. Kinderen gaan woorden maken met letters die aan elkaar kunnen worden verbonden. Welk tweetal vindt de meeste woorden? We hebben de woorden in een kring om het letterveld heen besproken. “Juf, wat is een ram?” Mooi, niet alleen spelling maar ook de woordenschat wordt aangedaan. Prachtig. We hebben de tafels geoefend door op de stoel en op de tafel te gaan staan. Geweldig, wat een blije gezichten.

We hebben het met spelling gehad over otje ou en atje au. De letters die we moesten invullen hebben we getekend op de tafel, getekend in de lucht en we hebben zelfs de klank ingevuld door deze te tekenen met onze voet op de grond. Wat ook leuk was; tijdens de instructie van spelling mochten we staan i.p.v. zitten. In een halve maan (theatervorm) hebben we ons verzameld om het instructiebord. De meeste kinderen waren positief. Een ander zegt: “juf, ik kreeg wel wat last van mijn voeten.” En dat na nog geen 5 minuten staan. Vaker doen dus?! Het antwoordt van de kinderen was een duidelijke ja. Ook mijn antwoord is een duidelijke ja.

Ook morgen voegen we bewegingsactiviteiten in. Dit is eveneens goed voor de beelddenkers onder ons. En wanneer je daar over nadenkt hebben er meerdere kinderen een voorkeur voor het gebruik van de andere hersenhelft. Dat betekent dat we een koppeling maken tussen beide hersenhelften en dat maakt het leren voor een ieder aansprekend en aantrekkelijk. We hebben een kleine stap gemaakt en willen verder ontdekken samen met de kinderen wat voor onze groep en het individuele kind binnen onze groep een handige manier van leren is.

Groep 6 Tweespan

De toppers van groep 6

We zitten al zo'n vijf weken in groep 6 en hebben alweer heel wat opgestoken. We kunnen inmiddels kolomsgewijs rekenen en sommigen van ons kunnen zelfs al cijferend rekenen. Daar zijn we erg trots op.

We hebben het over het thema water en zijn verschillende dingen aan het onderzoeken; we willen bijvoorbeeld weten hoe regen ontstaat. Ook willen we weten hoe tornado's ontstaan en hoe het komt dat sneeuw plakt. We denken nog verder; want hoe komt het eigenlijk dat er lage en hoge drukgebieden zijn en wat is het gevolg daarvan? Topvragen natuurlijk waar we ons onderzoek op los laten. Deze vragen zijn ontstaan door bijvoorbeeld filmpjes die we hebben gekeken en door middel van gebruikte informatiebronnen. Die hebben ons nieuwsgierig gemaakt.

Nog meer dingen die we tot nu toe hebben gedaan; de boekenspeeddate van juf Marieke. Geweldig was het! Twee minuten vertellen over je lievelingsboek en de ander enthousiasmeren.

Aan het begin van het schooljaar was het erg warm. Gelukkig stond er een heus waterspektakel op het programma. Helemaal leuk! En om nog even verder te gaan; we hebben ook nog de verkiezingen gehad. Wie komt er in de leerlingenraad. Een ware campagne gevoerd en de leerlingen hebben mogen stemmen. En jawel, natuurlijk met een rood potlood. De eerste weken waren erg leuk. Hopelijk volgen er nog meer!