Groep 7

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Hendrika voor groep 7.

Groep 7 VVN Tweespan

Geslaagd voor verkeersexamen!

Vrijdag 19 mei mochten de kinderen van groep 7 het fiets verkeersexamen afleggen, nadat ze allemaal hun theorie al eerder hadden gehaald. Het was voor iedereen ontzettend spannend, maar ze hebben het super goed gedaan.... IEDEREEN IS GESLAAGD!!! Trots op deze toppers.

quickgrid 2017512215653894

Onze eigen professoren 

We moeten zuinig zijn op onze planeet! We kunnen zelf een steentje bijdragen door duurzame energie te gebruiken. Afgelopen week hebben onze kinderen geleerd hoe zonne-energie werkt en een zonnecel gemaakt.

groep 6 versus 7

Groep 7 versus groep 6

We kwamen groep 6 tegen op het schoolplein voor de Daily Mile. De kans om onze groepen het eens tegen elkaar op te laten nemen… Wie kan het snelst een toren bouwen? Na twee spannende rondes stond het 1-1. Tijd voor het finale spel. Wie kan er in 2 minuten de hoogste toren bouwen? De toren van groep 7 viel in de laatste seconden om, dus de winst was voor groep 6. Groep 7 laat het hier natuurlijk niet bij zitten. Volgende week tijd voor een revanche!!!

dichter in de klas

Dichter in de klas
Had u vroeger ook een poëzie album? Tegenwoordig zijn er nog maar weinig kinderen die er een hebben. Kinderen komen daardoor ook veel minder in aanraking met poëzie. Om kinderen enthousiast te maken over poëzie is de Poëzieweek in het leven geroepen. Ook op school besteden we hier aandacht aan. De leerkracht leest deze week iedere dag een gedichtje voor.

Daarnaast kwam dichteres Kate Schlingemann bij ons in de klas. Ze vertelde eerst over haar werk als dichter en droeg haar eigen werk voor aan de kinderen. Daarna mochten de kinderen zelf ook allemaal een gedichtje schrijven.

Ik zag hoe koud het was,
ik dacht aan de noordpool.
Justin Huisman

Dat Meisje
Dat meisje ziet er verdrietig uit
ik lach naar haar
zij ziet mij niet
maar ik haar wel
haar jas is mooi en blauw
precies de soort jas waar ik van hou

het meisje is zo verdrietig
haar vriendin loopt achter haar aan
waarom doet ze er niks aan?
ze kijken richting de deur
en ze gaan.
Kyra Chin A Foeng

‘Wanneer is een gedicht nou een gedicht?’ was de grote vraag van de klas. Het antwoord: ‘Als de schrijver zegt dat het een gedicht is, dan is het een gedicht’.

Voorleesontbijt

Nationaal voorleesontbijt

Woensdag 25 januari, de dag van het Nationale voorleesontbijt. De kinderen konden het ontbijt thuis overslaan, want ze kregen direct bij de aanvang van de schooldag een heerlijk ontbijtje op school. Dit gaf natuurlijk aanleiding voor een aantal kinderen om in de pyjama of onesie naar school te komen. We hebben heerlijk onze buikjes rond gegeten, waarna juf Baukje in de klas kwam voorlezen uit het boek ‘de heksen’ van Roald Dahl. Met een volle buik kun je niet rennen, dus hebben we voor onze daily mile een heerlijke wandeling gemaakt. Al met al een goed begin van een nieuwe dag.

Thema beeld en geluid

Thema Beeld en Geluid

De eerste periode van het jaar werkten we in het thema ‘water’. De komende periode zal in het teken van ‘beeld en geluid’ staan. Dit thema hebben we op grootse wijze met de kinderen geopend, namelijk met de Sjonnie Sjowit Sjow. Er was die ochtend echter één probleem; Sjonnie had zijn arm gebroken en kon niet komen. Nu was het de taak van de kinderen om samen met Sjonnie zijn hulpjes de show op te zetten. De kinderen van groep 7 & 8 hadden de leiding over de kinderen van groep 3 tot en met 6. De spelonderdelen moesten worden uitgedacht en voorbereidt, de tijd moest bewaakt worden en de regie moest ervoor zorgen dat de show in elkaar gedraaid werd. Dit alles zorgde ervoor dat de show gered was en konden alle kinderen en ouders genieten van een prachtige voorstelling.

opstarten

Opstarten

Na een welverdiende vakantie zijn alle kinderen van groep 7 weer gestart. Gelukkig kwam iedereen zonder vuurwerkongelukken weer in goede gezondheid op school. De eerste dag was even rustig opstarten met kletsen over de vakantie en proosten op het nieuwe jaar. Veel tijd om te wennen hadden we echter niet. We zitten weer volop in de voorbereidingen rond Cito. Deze staan volgende week (week 4) op de planning.

Woudagemaal

Op excursie naar het Ir. D F Woudagemaal

Op school hebben we gewerkt aan het thema ‘water’, waarbij een aantal leerlingen binnen dit thema heeft gekozen voor ‘waterkracht’. Een excursie naar het grootst nog werkende stoomgemaal ter wereld is dan natuurlijk logisch.

Op 15 november was het dan zover! De groepen 7 en 8 bezochten het Ir. D. F. Woudagemaal in Lemmer.

Eerst gingen we naar het bezoekerscentrum. Daar hebben we een 3D film gezien in de cinema, waarbij we het gemaal onder stoom zagen alsof het echt in werking is!

Daarna was er een speurtocht in het interactieve bezoekerscentrum. In het bezoekerscentrum wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe de machines van het gemaal werken en welke werktuigbouwkundige, natuurkundige en technische principes hieraan ten grondslag liggen. Zo wordt op een eenvoudige manier verteld hoe het stoomgemaal functioneert.

Muziek gorep 7

‘De Muzyk giet oer de Marren’

Dit jaar krijgen de kinderen van groep 7 weer muzieklessen van docenten van de streekharmonie Concordia.

‘Het musiceren in orkestverband doorgeven aan een nieuwe generatie en het vergroten van de sociale cohesie in de regio Lemmer en Balk. Dat is wat de partnerorganisaties met dit project voor ogen hebben. Dat willen ze bereiken door de brug met de jeugd te slaan met een werkwijze en een repertoire dat ze aanspreekt, door optredens voor de lokale gemeenschap en het organiseren van inspirerende activiteiten (excursies en extra workshops) voor de deelnemers’.

De eerste drie weken maken de kinderen kennis met de trompet, trombone en de saxofoon. Na de kennismakingslessen kiezen de leerlingen voor één van deze instrumenten. Ze zullen gedurende het schooljaar iedere week les krijgen op dit instrument. Aan het eind van het schooljaar wordt het project afgerond met een concert.

groep 7 opa en oma3

Kinderboekenweek 6 t/m 13 oktober 2016

Van 6 t/m 13 oktober was het kinderboekenweek. Het thema was ‘Voor altijd jong’ - opa en oma.

Afgelopen woensdag mochten we als opa en oma verkleed naar school, het was een groot succes. In de klas hadden we een mooiste opa en oma verkiezing, na de stemronde waren Jorn en Maeve de winnaars. Maar alle kinderen waren heel mooi verkleed.

Tijdens de taalles hebben we een interview voor onze opa’s of oma’s voorbereid. Hierbij was het nog best wel lastig om goede open vragen te stellen. We hebben ook nog druk geoefend met het liedje voor de kinderboekenweek van Kinderen Voor Kinderen. Het dansje gaat best wel snel, maar gelukkig kunnen wij heel goed dansen.

In de middag hebben we met de hele school ouderwetse spelletjes gedaan, denk hierbij aan blik werpen, ezeltje prik, sjoelen, etc. Als afsluiting van deze dag trakteerde onze juf nog op suikerbrood. Het was een super leuke dag.

Groetjes Jorn en Sven.

waterspektakel3

Daily Mile

Groep 6 was een paar weken geleden al begonnen aan de Daily Mile. Sinds vrijdag doen wij dit ook dagelijks.

Weet u wat de Daily Mile is? Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat kinderen te lang stil zitten op een dag. Dit komt hun gezondheid, concentratie en het leerrendement niet ten goede.

Iedere dag 10 tot 15 minuten bewegen zorgt niet alleen voor fittere kinderen, maar ook voor een hogere concentratie wat resulteert in een hoger leerrendement.

De Daily Mile is overgewaaid uit Schotland. De kinderen rennen iedere dag ongeveer anderhalve kilometer. In groep 7 hebben we dit concept iets aangepast, we bewegen iedere dag 10 tot 15 minuten. Dit doen we door rondjes te rennen, maar ook door middel van tikspellen en estafette vormen. Voor ons is het een hele fijne onderbreking van de dag en na afloop kunnen we ook altijd direct weer geconcentreerd aan het werk.

groep 9

Even voorstellen….

Hallo, wij zijn groep 7! Onze groep bestaat uit 18 leerlingen: 8 jongens en 10 meisjes. Ondertussen zijn we ruim vijf weken onderweg en wat hebben we al veel gedaan en geleerd.

Vanaf groep 7 krijgen we iedere week Engels. Voor Engels gebruiken we een methode die Engels aanbiedt vanuit verschillende, actuele liedjes.

Natuurlijk krijgen we in groep 7 ook nog rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Onze juf schrijft alle woordenschat woorden die we moeten leren altijd op het raam. Dit maakt dat het er heel gezellig uitziet en dat we gemakkelijk kunnen oefenen met de woorden van de week. Rekenen, taal en spelling leren we niet alleen vanuit de boeken, hiervoor doen we ook verschillende coöperatieve werkvormen.

Dit schooljaar werken we in de middag aan verschillende thema’s. In dit thema verwerken we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en creatief. We werken nu eerst met het thema water. We doen hiervoor een onderzoek. Als we deze af hebben presenteren we die aan elkaar. Het thema hebben we geopend door middel van een waterspektakel op het plein. We hebben ook allemaal een waterglijbaan gemaakt. Het was nog best wel lastig om deze waterdicht te maken.

Groetjes van groep 7

 

Groep 7 is een jaar waarin de kinderen nog veel "nieuwe” dingen leren. De bekende lesstof weer een stapje moeilijker gemaakt en verder uitgediept. Zo gaan de getallen bij rekenen tot een miljard.

Bij taal wordt aandacht besteed aan het ontleden van zinnen. Als kinderen dit goed kunnen is het in het voortgezet onderwijs gemakkelijker om een vreemde taal te leren. Ze oefenen bij spelling met Engelse en Franse leenwoorden. Ook werkwoordspelling komt dit jaar veelvuldig aan bod.

Groep 7 krijgt elke week drie keer een half uur Engels. Dit is een nieuw vak, wat ook in groep 8 wordt gegeven.

Aan het eind van groep 7 hebben de kinderen in principe alle (basis)lesstof aangeboden gekregen die ze volgens de richtlijnen van het onderwijs aangeboden moeten krijgen.