Groep 4

Juf Anke staat op maandag en dinsdag voor groep 4.

Woensdag tot en met vrijdag staat juf Christine voor de groep.

Dansles groep 4

Dansles

In groep 4 hebben we een echte dansles gehad. Wat kunnen deze kanjers dansen. Deze les paste ook erg goed bij het thema gezondheid. Bewegen is natuurlijk gezond. Volgende week krijgen we een yogales. Dat vinden we zeker leuk!

Groep

Dokters in opleiding

Ja hoor, u ziet het goed! Deze toekomstige dokters in groep 4 worden opgeleid door een echte dokter. Vandaag stond het hechten op het programma. En ja hoor, we hebben het examen gedaan en u raadt het al; deze toppers zijn allemaal geslaagd.

Groep 4

Project Beeld en Geluid

Afgelopen periode hebben we voor het project Beeld en Geluid bezoek gehad van twee organisaties.

De eerste was Tresoar uit Leeuwarden. Zij verzorgden voor ons een workshop over voorwerpen uit het verleden. Het ging hierbij om voorwerpen uit de tijd van opa / pake en oma / beppe. De kinderen wisten al veel van het onderwerp af. Toch leerden we ook veel nieuwe dingen bij. Momenteel zijn we onze eigen tentoonstelling aan het maken van voorwerpen van vroeger. We hebben al een aardige collectie.

Afgelopen week hadden we een tweede workshop op het programma staan; de cylotoop. Bij deze workshop leerden we hoe je van stilstaand beeld een bewegend beeld maakt. Dit hebben we in de praktijk uit kunnen proberen.

We oefenen in groep 4 veel met de tafels. Dat kan op verschillende manieren: met spelletjes of op de ipad met een leuke app.

Ook zijn we gestart met het thema beeld en geluid. Dit hebben we in eerste instantie gedaan met het luisteren naar een omschrijving van de GVR (grote vriendelijke reus) en deze dan te tekenen. Het was verrassend om te zien hoeveel verschillen er waren tussen de verschillende tekeningen.

Zouttekening

Na de herfstvakantie zijn we verder gegaan met de leervragen van de leerlingen bij het project Water. Zo kwamen we op de vraag hoe het komt dat je zoet en zout water hebt. Daar zijn we nu achter en we hebben ook nog een leuk proefje gedaan met zout. Zout trekt namelijk water aan. Dat kun je goed testen met een zouttekening.

Voorlezen groep 4

De herfstvakantie is alweer voorbij. Nog even en de klok gaat weer een uurtje terug. Het is dan vroeg donker. En voordat we het weten komt Sinterklaas alweer in Nederland aan.

Het is belangrijk dat de kinderen dit jaar de tafels leren. Wat heb je daar een voordeel van. En je kan ze dan ook overal oefenen. In de auto, aan tafel, in de supermarkt. En als de tafels dan goed gaan, blijf ze wel herhalen.

Voor de vakantie hadden we bezoek van een opa en een pake. Wat hebben ze goed voorgelezen!

 

Groep 4 Tweespan.2

In groep 4 zijn we vaak bezig met samenwerken. Hiermee hebben we ook geoefend tijdens de Gouden Weken. Dit gaat al heel goed.

Hierbij een kleine impressie van de taalles. De kinderen raken steeds meer gewend aan groep 4. Er zijn ook heel wat vakken bijgekomen. De kinderen kunnen steeds beter in de schriften werken.

In groep 4 leren de kinderen te werken met de gereedschappen die ze in groep 3 aangereikt hebben gekregen. 

Bij spelling hebben de kinderen in groep 3 vooral geleerd om goed te luisteren naar de woorden en deze woorden op te schrijven zoals je ze hoort. In groep 4 breiden we dit uit met moeilijkere woorden en met het leren toepassen van enkele spellingsregels. Voorbeeld: eend schrijf je met een d aan het eind, want als je eend langer maakt hoor je in het woord eenden een d. Die spellingsregels passen de kinderen dan weer toe in het maken van een verhaal.

Bij technisch lezen worden langere en moeilijkere woorden aangeboden.

Nieuw voor de kinderen is het houden van een boekbespreking. De kinderen lezen een (door hun zelf gekozen) boek en vertellen iets over dit boek aan klasgenootjes. De klasgenootjes geven feedback.

Het oefenen van het begrijpend lezen doen we met het programma Nieuwsbegrip. Bij Nieuwsbegrip wordt de kinderen geleerd hoe ze teksten aanpakken om zo de teksten te kunnen begrijpen. Dit gebeurt met behulp van teksten over actuele onderwerpen. Ook werken ze met begrijpend lezen op de computer. Het gaat dan om woordenschat en andere tekstsoorten. (fabel, interview enz. )

Bij rekenen leren de kinderen in dit leerjaar de bewerkingen tot 100 en een aantal tafels. De som wordt aangeboden in een context (verhaal). Ook bij dit vak speelt het werken op de computer een belangrijke rol.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig werken, het samenwerken en het zelf corrigeren van eigen werk.