Groep 3

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Theatske voor groep 3.

Verrekijker

Lampionnen maken

We maken een lampion in het thema 'De verrekijker'. De kinderen maken de hemel met sterretjes, zonnen en maantjes.

Stop Sta op

Rijtjes oefenen

Stop, sta stil, wissel uit. Veilig en vlot rijtjes oefenen op een actieve en interactieve manier!

Collage 2017 10 04 12 20 07 2

Baardagaam in de klas

In het kader van dierendag hadden we een baardagaam in de klas. Wat een mooi dier om een keer van dichtbij te bekijken!

IMAG0476

Nieuw thema van Kern 11: kunst

Pointillisme in de dop!

20170524 125803 COLLAGE

Spinners in de klas!

Een leuke en leerzame manier om de spinners in te zetten in de klas. Ook zijn we aan de slag geweest met het thema gezondheid. We hebben over de schijf van 5 geleerd en er ook een gemaakt.

Groep 3

Thema gezondheid

In het kader van het thema Gezondheid besteden we aandacht aan het drinken van water. Hoe kan het, dat als je op de kop staat je toch kunt drinken? En wat gebeurt er eigenlijk als je veel drinkt?

Groep 3 houdt het bij en neemt de proef op de som!

Paashaas

Bezoek van de paashaas

Het is bijna paasvakantie en de paashaas is ons niet vergeten. Lekker hoor die paaseitjes en dan ook nog gezellig voorlezen. Dank je wel paashazen!

20170405 123636 COLLAGE

Talentenshow

Kern 8 is alweer afgesloten en dat hebben we op een feestelijke manier gedaan. In kern 8 stonden talenten en kwaliteiten centraal. De belangrijkste vraag voor de kinderen was dan ook: Wat kan jij? Om bij de talenten van kinderen aan te sluiten, hebben we een talentenshow georganiseerd. In deze show kwamen allerlei talenten voorbij: tekenen, rekenen, goochelen, turnen en ook voetbal.

Voor de show werden de ouders uitgenodigd en ook die uitnodiging hebben de kinderen zelf gemaakt. Daarbij hebben ze geleerd wat er op een uitnodiging/poster moet staan.

De show was een groot succes en ouders, kinderen en juffen waren ontzettend tros. Zo knap hoe ze in een paar weken zo'n show kunnen neerzetten.

Acrogym Tweespan

Acro-gym

Film

Workshop film maken

In het kader van het thema Beeld & Geluid hebben we een workshop gevolgd. Bij deze workshop hebben de kinderen geleerd hoe ze zelf een 'film' kunnen maken. Een hele leuke en simpele manier om de kinderen te laten ontdekken wat film eigenlijk is.

rekenen

Werken met een plattegrond

Tijdens de rekenles hadden we een nieuw onderwerp, namelijk het werken met een plattegrond. Dit hebben we geoefend door blokken op papier te zetten en vervolgens daar een plattegrond van te tekenen. De kinderen hebben dit in tweetallen geoefend en het was een groot succes!

Thema beeld en geluid groep 3

Thema Beeld en Geluid groep 3

Van Beeld weten we het nog niet, maar zeker is dat groep 3 geluid kan maken! Wij hebben Bucket-drum gespeeld. Geweldig!

Frets groep 3

Opening thema Beeld en Geluid

Afgelopen vrijdag de 13e hadden we de opening van ons thema Beeld en Geluid. Hiervoor was Sjonnie uitgenodigd om samen met de Frets een Sjow te geven. Helaas was Sjonnie verhinderd, want hij had zijn arm gebroken. De Freds vroegen of de leerlingen konden helpen een Sjow te maken, nou dat wilden ze wel! In de middag konden we samen met de ouders genieten van een geweldige, Sjonnie Sjowit Sjow.

Cupcakes groep 3

Groep 3 helpt Wellespiet

In het sinterklaasjournaal is wel duidelijk geworden dat de Wellespiet er niets van bakt. Alles gaat mis!

Nu was het voor groep 3 de taak om de Wellespiet te helpen, door het recept te testen. Samen met een moeder hebben de kinderen in groepjes cupcakes gebakken.

Deze hebben ze natuurlijk getest. Bij een lekker cakeje werd het duimpje groen gekleurd en bij een vies cakeje werd het duimpje rood gekleurd.

Het recept van de Wellespiet is zo goed bevallen, dat we alleen maar groene duimpjes hadden. Deze duimpjes hebben we in de schoen gedaan en zijn door de Wellespiet opgehaald.

De volgende ochtend vonden we een brief van de Wellespiet in de schoen. Hierin stond dat hij blij is dat het recept goed was en bedankte hij ons voor de goede hulp. De kinderen van groep 3 waren hier natuurlijk erg blij mee!

Woudagemaal groep 3 Tweespan

Bezoek aan het Woudagemaal

Afgelopen donderdag 24 november zijn we samen met groep 4 naar het Woudagemaal in Lemmer geweest. Dit ter afsluiting van het Thema Water.

We hebben geleerd dat het Woudagemaal ons helpt de voeten droog te houden; als er heel veel water in Friesland is dan gaat het gemaal onder stoom en helpt het het water uit de boezem weg te pompen.

Het Woudagemaal staat op de Werelderfgoedlijst en dat vinden wij terecht! Wat een mooi gebouw.

We waren ook echt onder de indruk van de grote pompen. En de film die we er gezien hebben was erg leuk en leerzaam. Al zag iedereen er wel een beetje vreemd uit met een 3D bril op.

Het was een geslaagd bezoek. We komen zeker nog eens terug. Er was zoveel te zien en te leren... We hebben nog lang niet alles ontdekt.

We willen alle ouders en pakes en beppes bedanken voor het begeleiden van de groep en het vervoer. Zonder jullie inzet was dit bezoek niet mogelijk geweest.

Groepsfoto bij vijver3

Nieuws uit groep 3

Het is alweer bijna herfstvakantie en wat hebben we veel geleerd!

Met Veilig Leren Lezen kennen we de letters: i, e, aa, ee, k, m, s, p, r, v, n, t al. We zijn ook hard bezig om ons leestempo te verhogen.

Met rekenen werken we aan de getallenrij tot 24 en vooral op terugtellen ligt de nadruk. Ook herkennen we al de getallen op de dobbelsteen super vlot. Deze kennis kunnen we gebruiken om gezellig thuis en op school spelletjes te doen.

Woordenschat krijgt ook veel aandacht, woorden als: Paralympische spelen, beek, een paar, verbaasd, ruit, drempel, peinzen, overdag, week en maand (en nog veel meer) zijn aan bod gekomen.

Naast al dat harde werken van de 'gewone' vakken werken we deze periode aan het thema water. We hebben proefjes gedaan met het drijven van een boot. Gepraat en antwoorden opgezocht over waarom hebben vissen vinnen. En we zijn met de klas naar de slootkant geweest en hebben waterdiertjes gezocht. Met dank aan de ouder en oma die ons deze dag hebben geholpen.

 

 In groep 3 bestaat het lesprogramma uit: leren lezen, rekenen, schrijven, taal, tekenen, handvaardigheid, muziek en gym.

Door overleg met de leerkracht van groep 2 en op basis van toetsresultaten, weet de leerkracht al vrij goed wat elk kind nodig heeft om het programma van dat jaar met succes te doorlopen. Waar nodig wordt instructie op verschillende niveaus toegepast.

In groep 3 ligt het accent op het leren lezen. Om dat te stimuleren brengen we een bezoek aan de bibliotheek. Aan de Kinderboekenweek besteden we veel aandacht. Hij wordt feestelijk afgesloten met een groepspresentatie. Ook het Voorleesontbijt wordt door de kinderen (in alle groepen) elk jaar weer met veel enthousiasme ontvangen.

De ontwikkeling van de leerlingen volgen we met methodetoetsen. Deze worden na elke leeskern en elk rekenblok afgenomen. Dit is respectievelijk elke zes tot acht weken. Naast deze toetsen hebben we ook nog methode onafhankelijke toetsen: het leerlingvolgsysteem van CITO. Die zijn in het hele land en op iedere basisschool hetzelfde. We nemen ze af in januari en juni.