Klasbord

Klasbord

Klasbord

Via de communicatie tool Klasbord worden ouders op de hoogte gehouden van nieuws en gebeurtenissen uit de groep van zijn of haar kind.